Home Isolation คืออะไร ? เข้าร่วมอย่างไร ?

Home Isolation (HI) หรือ การแยกกักตัวที่บ้าน คืออะไร ต้องทำอย่างไร การทำ Home Isolation หลังจากตรวจพบเชื้อโควิด(COVID-19) แล้วค

ผู้ที่เข้าเกณฑ์ในการทำ Home Isolation

 •  เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือไม่มีอาการ ( asymptomatic cases)
 •  มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ต้องไม่มีภาวะอ้วน หรือดัชนีมวลกาย >30 กก./ม.2 หรือ น้ำหนักตัว >90 กก.
 • ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้ โรคปอกอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ,โรคไตเรื้อรัง (CKD ระยะที่ 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • อยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน
 • ยินยอมแยกตัวในที่พักของตัวเอง

การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อทำ Home Isolation

 • ห้ามออกจากที่พัก และห้ามผู้ใดมาเยี่ยมบ้าน
 • ห้ามเข้าใกล้หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
 • แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นให้มากที่สุด และความเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 • ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่ได้อยู่คนเดียว
 • ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่จำเป็นต้องสัมผัสกับของใช้ต่าง ๆ
 • แยกซักเสื้อผ้า และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่ หรือผงซักฟอก
 • ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น
 • แยกขยะ โดยมัดปากถุงขยะให้แน่น

สิ่งที่ผู้ป่วยโควิด-19 จะได้รับการสนับสนุนเมื่อต้องทำ Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน)

 • อุปกรณ์ประเมินอาการ ได้แก่ ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว เพื่อประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดว่าปกติดีหรือไม่ ค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 97-100% ถ้าตัวเลขอยู่ที่ 95% หรือต่ำกว่านั้น คืออยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะมีแนวโน้มที่เชื้อโควิด-19 จะลงปอด
 • การประเมินอาการผ่านระบบเทเลเมด หรือ การนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากร ทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-timeโดยแพทย์และพยาบาลทุกวัน
 • การให้ยารับประทาน ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
 • อาหารสามมื้อ
 • การติดตามประเมินอาการ และให้คำปรึกษา
 • หากมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือแย่ลงให้แจ้งทีมแพทย์ และรีบนำส่งโรงพยาบาล

ท่านสามารถเข้าร่วมให้ HERS clinic ดูแลท่านได้ โดยติดต่อ HERS COVID CARE โทร. 085-1890189 หรือ สแกน QR code นี้ได้เลยค่ะ

QR code for Home Isolation-HERS COVID CARE

สแกนเพื่อเข้าร่วม HERS COVID CARE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>