ลดกรามถาวร !!! มิติใหม่ของการรักษาปัญหากรามใหญ่ หน้าบาน

ลดกรามอย่างถาวร วิธีใหม่ของการลดกล้ามเนื้อกรามให้เล็กลง

ลดกรามถาวร

ลดกรามถาวร

วิธีการรักษาภาวะกล้ามเนื้อกรามใหญ่ (Masster muscle hypertrophy) โดยทั่วไปนั้นรักษาด้วยการฉีดโบท็อกซ์ (Botulinum toxin) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากและปลอดภัย แต่อยู่ได้ประมาณ 6 เดือน ก็ต้องกลับมาฉีดซ้ำ

การรักษาแบบใหม่ของการลดกล้ามเนื้อกรามซึ่งได้ผลดีและถาวร ก็คือ

การใช้คลื่นความถี่วิทยุทำให้กล้ามเนื้อลดขนาดลงอย่างถาวร

ซึ่งผู้พัฒนาเทคนิคคิดค้นโดย Dr.Oppel, Sometec Medical Inc, ประเทศเกาหลี โดยผลการรักษาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้ชัดใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ

วิธีการนี้เป็นการใช้คลื่นความถี่วิทยุเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนที่ 50-90 องศาเซลเซียส ทำให้เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อเกิดการหดตัว และเล็กลงในที่สุด

วิธีการใช้คลื่นความถี่วิทยุเปลี่ยนเป็นความร้อนนี้เริ่มใช้ในการรักษาโรคภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ (OSA) โดย Powell และคณะ ซึ่งผู้ป่วยมักมาด้วยอาการนอนกรน จากการศึกษาพบว่าการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลดีและผลข้างเคียงน้อย

ขั้นตอนการรักษา

  1. ทำความสะอาดช่องปากด้วยการบ้วนน้ำยาบ้านปาก
  2. พ่นยาชาเพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณช่องปากชา
  3. ฉีดยาชาบริเวณกระพุ้งแก้มทั้งสองข้าง
  4. เปิดแผลในปากข้างละประมาณ 1 เซนติเมตร
  5. ใช้ PROBE ของเครื่อง RadioFrequency จี้เข้าไปในกล้ามเนื้อกรามบริเวณที่ต้องการให้กล้ามเนื้อเล็กลง

จากการศึกษาวิจัยพบว่าวิธีที่กล่าวมาข้างต้นได้ผลการรักษาที่ดี

กล้ามเนื้อกรามลดลงอย่างชัดเจนและทำให้หน้าเรียวขึ้น

โดยที่โอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยมาก


ที่มา : Journal of Oral Maxillofacial Surgery ปี 2009 แปลและเรียบเรียงโดย นพ.นฤชิต เลาหไทยมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>