ปรับรูปหน้าที่ HERS clinic

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ที่ไหนดี ?

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ที่ไหนดี ?

ปรับรูปหน้าที่ HERS clinic

ปรับรูปหน้าที่ HERS clinic

การผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม แม้จะเป็นการผ่าตัดเล็ก แต่ก็มีความเสี่ยงไม่น้อยหากไม่ได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะด้านจริง ๆ

เลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย

เลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย

การผ่าตัดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดีกว่ายังไง ?

  • เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนหลังผ่าตัด
  • ความเสี่ยงจากการผ่าตัด เช่น ความเสี่ยงในเรื่องเส้นประสาท การบวมช้ำ หรือการติดเชื้อ จะลดลงเหลือน้อยมาก เมื่อผ่าตัดกับแพทย์เฉพาะทาง
  • หลังผ่าตัดจะบวมน้อยมาก เจ็บน้อย ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

คลินิกสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

คลินิกสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

คลินิกสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

การผ่าตัดที่ดี ปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือ ‘สถานที่ในการผ่าตัด’ ห้องผ่าตัดต้องสะอาด ปลอดเชื้อ ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ในการผ่าตัดต้องผ่านการฆ่าเชื้อเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อที่แผลให้ได้มากที่สุด

HERS clinic มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตฐานตามกระทรวงสาธารณสุข มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย ปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐาน

HERS clinic คำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้สูงสุด

HERS clinic คำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้สูงสุด

HERS clinic คำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้สูงสุด

การผ่าตัดเพื่อปรับรูปหน้า เสริมบุคลิกภาพ นอกจากจะดูที่ผลลัพธ์เรื่องความสวยงามแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่ HERS clinic คำนึงสูงสุดก็คือ ‘ความปลอดภัยของคนไข้’ ต้องมาอันดับแรก ทางคลินิกจะเน้นเรื่องการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดและการดูแลตนเองหลังผ่าตัดเป็นอย่างมาก เพื่อให้คนไข้สวยอย่างปลอดภัย ไร้ภาวะแทรกซ้อน

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.

บริการให้คำปรึกษา 24 ชม.

บริการให้คำปรึกษา 24 ชม.

HERS clinic เรามีเจ้าหน้าที่และทีมงานให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาก่อนผ่าตัด หรือการดูแลหลังผ่าตัด เพื่อให้ท่านมั่นใจ อุ่นใจ ว่ามีเราดูแลอยู่ตลอด

ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการ

ผลลัพธ์ตรงความต้องการ

ผลลัพธ์ตรงความต้องการ

การประเมินก่อนผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หลังการรักษาที่เห็นผล และตรงกับความต้องการของคนไข้มากที่สุด

ทีมแพทย์เน้นการรักษาให้ตรงจุด แก้ไขปัญหาที่คนไข้ต้องการให้ได้ผล ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้า และประเมินใบหน้าให้คนไข้แต่ละท่านอย่างละเอียด

ชี้ให้เห็นโครงสร้างใบหน้าแต่ละจุด ให้คนไข้ได้เข้าใจปัญหาและโครงสร้างใบหน้าของตนเอง โดยคนไข้สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ สามารถพูดคุย ปรึกษา สอบถามสิ่งที่สงสัยได้ทุกคำถาม

และนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องปรับรูปหน้าที่ HERS clinic

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>